• Ocak 19, 2020

İnsan ve Şehir Akademisi

İnsan ve Şehir Akademisi; sosyal, kültürel ve fiziki dokuya önem veren, kent kimliğinin oluşmasına katkı sağlayan projeler ve çalışmalar yürütecek akademidir. Ulusal ve uluslararası şehir ve medeniyet çalışmaları yapan kurum kuruluş ve STK’lar ile işbirliği sağlayarak; kent estetiği, mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimler, şehir tarihi, şehir sosyolojisi, yerel siyaset, sanat tarihi, arkeoloji, vb. açılardan şehri bütüncül olarak ele alacaktır. Bu konu başlıklarında üreteceği seminerler, atölye çalışmaları ve bu alanlarda akademimizin çatısı altında düzenleyeceğimiz programlarla ilçemizin tarihsel ve kültürel perspektifine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.